Шокирајте ги мускулите PDF Печати Е-пошта

Хормоните, како тестостеронот и хомонот на раст, покажаа дека играат голема улога во мускулната хипертрофија и зголемувањето на силата.
 Еден од најефектните системина вежбање во бодибилдингот, за зголемувањена мускулната маса е краток одмор помеѓу сериите (помалку од една минута).
 Во 1988 година, William Kraemer, анаболик гуру, престави една студија која буквално преку ноќ го измени бодибилдингот.
 Во таа студија, тој дојде до закључок дека тежинскиот тренинг, со краток времесни период на одмор помеѓу сериите, (помалку од една минута), ја зголемува концентрацијата на ГХ и тестостеронот, за разлика од тежински тренинг каде одморот помеѓу сериите е подолг (повеќе од 3 минути).
 

Тестирањето е извршено на три различни групи на кои е мерено концентрацијата на тестостеронот и кортизолот.
 

Првата група е група за зголемување на сила (8 sets of 6 reps, 45 percent of 1-repetition maximum, 3 minutes таrest), втората група е група на мускулна хипертрофија (10 sets of 10 reps, 75 percent of 1-repetition maximum, 2 minutes rest) и третата група е група на постигнување на максимален силов резултат (6 sets of 4 reps, 88 percent of 1-repetition maximum, 4 minutes rest).
Кај групата на мускулна хипертрофија ( 10 серии со по 10 повторувања) е забележано зголемувањето на концентрацијата на тестостеронот и кортизолот

Додека во другите група, оваа промена е мала или незначителна.
 Од ова лесно се дошло до закључок дека, краткиот перидо на одмор помеѓу сериите доведува до зголемување на оксидацијата на мастите, и до поголем метаболички ефект.
 

Но, дали треба да се вежба на овој начин преку целата година или не?!

 

Во студијата спроведена, дојдено е до заклучок дека, краткиот период на одмор помеѓу сериите доведува до намалување на бројот на повторувањата, изведувани на еден тренинг. Експериментот кој се спровел на група испитаници се сотоел во изведување на вежби за горниот дел на телото, каде разликата била во трањето на паузата помеѓу сериите.
 

Првата група имала пауза од 3 минути, а втората група од 1 минута. Не било тешко да се дојде до заклучок дека групата која имала поголем период на одмор помеѓу сериите успеала да вежба изведувајки по неколку повторувања повеќе во сериите. Ако сето тоа го пресметате ќе видите од коллкаво значење е тој екстра број, собран на секој тренинг и помножен во период од 6 месеци?

 Краткиот временски интервал на одмор помеѓу сериите ја зголемува концентрацијата на хормоните во телото, но тоа е само во многу краток период. Експеримент на ова е направен во University of Nebraska каде во период од 10 недели вежбачите имале 4 дена тренинг во неделата со одмор помеѓу сериите во траење од 1 до 2,5 минути. Во првата недела од експериментот, групата која имала краток временски интервал за одмор помеѓу сериите покажала значително зголемување на концентрацијата на хормоните тестостерон и кортизол, за разлика од групата каде одморот бил подолг.Меѓутоа оваа разлика исчезнала во периодот помеѓу неделите 5 и 10 од експериментот. Така што концентрацијата на хормоните и во двете групи станала слична.

 Друг закључок од овој експеримент е тоа што кај групата со подолг период на одмор помеѓу сериите е забележан поголем раст на масата на мускулите, за разлика од групата каде одморот помеѓу сериите е 1 минута. Врз основа на сето ова, авторите дошле до заклучок дека, организмот е лесно адаптирачки способен на различни системи на вежбање. Па најдобро реагира од првата и максимално до десетата недела каде ефектот се намалува скроз.

 

Така за поефикасно вежбање, за зголемување на концентрацијата на хормоните во организмот, за зголемување не мускулната маса, потребно е повремено да се прават измени во начинот на вежбање, каде ќе се намалува времето на одмор помеѓу сериите, на тој начин и ќе се менува и бројот на повторувањата во серија, како и оптеретувањето кое се користи во изведувањето на вежбите

 

 
 

Куп на Македонија 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player